Sculptures

Oriflamme, 2007 texte
Oriflamme, 2007 texte

press to zoom
Gando, 2007 texte
Gando, 2007 texte

press to zoom
Sculpture M. CXXXVIII, 1999 texte
Sculpture M. CXXXVIII, 1999 texte

press to zoom
Oriflamme, 2007 texte
Oriflamme, 2007 texte

press to zoom
1/5

Peintures fleurs

Glace jaune, 2016 texte
Glace jaune, 2016 texte

press to zoom
Le reflet du coeur, 2014 texte
Le reflet du coeur, 2014 texte

press to zoom
Ecorse de la terre, 2014 texte
Ecorse de la terre, 2014 texte

press to zoom
Glace jaune, 2016 texte
Glace jaune, 2016 texte

press to zoom
1/5

Peintures

Le pic bleu, 2000 texte
Le pic bleu, 2000 texte

press to zoom
Oiseau rouge, 2012 texte
Oiseau rouge, 2012 texte

press to zoom
Fire Express, 2001 texte
Fire Express, 2001 texte

press to zoom
Le pic bleu, 2000 texte
Le pic bleu, 2000 texte

press to zoom
1/4

Dessins

Carré 3, 2009 texte
Carré 3, 2009 texte

press to zoom
Hymne 3, 2009 texte
Hymne 3, 2009 texte

press to zoom
Martha 2, 2009 texte
Martha 2, 2009 texte

press to zoom
Carré 3, 2009 texte
Carré 3, 2009 texte

press to zoom
1/3

Dessins chats

Puce, sep 2016 texte
Puce, sep 2016 texte

press to zoom
Karma, le sapin de Noël, nov 2017 texte.
Karma, le sapin de Noël, nov 2017 texte.

press to zoom
Zag, fév 2017 texte
Zag, fév 2017 texte

press to zoom
Puce, sep 2016 texte
Puce, sep 2016 texte

press to zoom
1/3